News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Manifestationen

Datum Beschreibung
03.01.2018 SPF DEL Jugendsitzung mat SPA
05.01.2018 SPF DEL Jugendleedersitzung
11.01.2018 SPF DEL Begriewnis Hall
16.01.2018 SPF SPE Médico-Sapeur
18.01.2018 SPF DEL Entrevue mam Buergermeeschter
19.01.2018 SPF DEL Ass.Gen. Aspelt
19.01.2018 SPF DEL Regional Diplomiwwereechung
24.01.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
29.01.2018 SPF DEL Informatiounsversammlung Nationalen Dag vun den Rettungsdéngschter
03.02.2018 SPF DEL Begriewnis vum René BARYGA
07.02.2018 Discussion plan d'intervention Hall sportif Romain Schroeder
11.02.2018 Sécherungsdéngscht Theater
13.02.2018 SPF REC CIC/02/18
14.02.2018 SPF REC CIC/02/18
15.02.2018 SPF REC CIC/02/18
16.02.2018 SPF REC CIC/02/18
16.02.2018 Sécherungsdéngscht Theater
18.02.2018 Sécherungsdéngscht Theater
20.02.2018 SPF SPE Médico-Sapeur
21.02.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
23.02.2018 Sécherungsdéngscht Theater
25.02.2018 Sécherungsdéngscht Theater
25.02.2018 Caisserevisioun Pompjeen&Amicale
27.02.2018 SPF Médico-Sapeur
28.02.2018 SPF Generalversammlung
01.03.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 2
02.03.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 2
02.03.2018 Sécherungsdéngscht Theater
03.03.2018 SPF DEL Keelenowend Jugend Sud
03.03.2018 SPF DEL Generalversammlung HaWei
03.03.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 2
04.03.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 2
04.03.2018 Sécherungsdéngscht Theater
05.03.2018 SPF DEL AssGen Amicale DoSch
07.03.2018 SPF MAD Perfectionnement chaîne de Commandement
08.03.2018 SPF MAD Perfectionnement chaîne de Commandement
09.03.2018 SPF MAD Perfectionnement chaîne de Commandement
09.03.2018 APF Generalversammlung Amicale Pompjeeën Fréiseng
16.03.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 3
17.03.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 3
18.03.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 3
18.03.2018 SPF DEL National Schwammmeeschterschaft
20.03.2018 SPF SPE Médico-Sapeur
23.03.2018 SPF DEL Jugendleedersitzung
24.03.2018 SPF ALL Grouss Botz
24.03.2018 SPF DEL Symposium Chefs de Corps
25.03.2018 SPF DEL Symposium Chefs de Corps
26.03.2018 SPF Commission sportive
28.03.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
03.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 3
04.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 3
05.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 3
06.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 3
10.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 1
11.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 1
12.04.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 1
21.04.2018 SPF DEL Ass.Gen. FNSP
25.04.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
26.04.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 1
27.04.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 1
27.04.2018 SPF DEL Ass.Gen. Mutuelle
28.04.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 1
28.04.2018 SPF DEL Ass.Gen. JFA
29.04.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 1
04.05.2018 SPF DEL Delegéierteversammlung + Ass.Gen. Sud
05.05.2018 SPF ALL CISRO Nuetsrallye
11.05.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 4
12.05.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 4
12.05.2018 SPF ING-Marathon
13.05.2018 SPF MAA Sauvetage - Module 4
23.05.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
25.05.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 4
26.05.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 4
27.05.2018 SPF MAC Sauvetage - Module 4
08.06.2018 SPF ALL Opriichten Summerfest Buden
09.06.2018 SPF ALL Opriichten Summerfest
10.06.2018 SPF ALL Summerfest (Mammendag)
13.06.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
22.06.2018 SPF ALL Virowendfeier
23.06.2018 SPF ALL Summerfest (Nationalfeierdag)
24.06.2018 SPF ALL Ofriichten Summerfest
18.07.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
19.08.2018 SPF DEL Stockcar ?
07.09.2018 SPF ALL Auvergne
12.09.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
16.09.2018 SPF Bereitschaftsdienst Stock-car
22.09.2018 SPF ALL Aktioun Aalt Gezei
23.09.2018 SPF Bereitschaftsdienst Stock-car (BACK-UP-Datum
30.09.2018 SPF Nationalen Sëcherheetsdag, Nationalen Cross vun den Rettungsdéngschter
30.09.2018 SPF DEL Nationalen Cross
30.09.2018 SPF Nationalen Dag vum Rettungsdéngscht
10.10.2018 SPF ALL Commémoratiounsdag
24.10.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
14.11.2018 SPF VOR Vorstandssitzung
05.12.2018 SPF DEL De Kleesien kënnt an d'Haus
12.12.2018 SPF VOR Vorstandssitzung