News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***
  • *** Nët ouni méng Mask! - Bleiwt gesond an passt op Iech an déi aner op! Halt d'Hygieneregelen an! - Merci ***

Manifestationen

Datum Beschreibung
06.01.2020 SPF Del Caisserevisioun
17.01.2020 SPF DEL Jugendleedersitzung
24.01.2020 SPF DEL Ass.gen.SPA + Amicale
30.01.2020 SPF DEL CIW Bilan 2019
31.01.2020 SPF DEL Réunioun mam Joël Biever
04.02.2020 SPF MAT Mixer fir Senioreclub
06.02.2020 SPF DEL Réunioun CUF
07.02.2020 SPF Médico
08.02.2020 SPF DEL Passation de pouvoir à Rodemack
23.02.2020 APF Theater Parking
28.02.2020 APF Theater Parking
01.03.2020 APF Theater Parking
06.03.2020 APF Theater Parking
08.03.2020 SPF MAT Remorque fir de Glenn
08.03.2020 APF Theater Parking
11.03.2020 SPF DEL JugendleederOofschloss Brauerei
28.03.2020 SPF MAT CIPHA COVID Kühlvitrine
01.04.2020 New Event
24.04.2020 SPF Generalversammlung FNSP
25.04.2020 SPF DEL AG Jugend
24.06.2020 SPF DEL Jugendleedersitzung
24.06.2020 SPF DEL Formation LUXDOK
25.06.2020 SPF DEL Réunion zonale
01.07.2020 SPF Installation Connexion réseau
05.07.2020 CIPHA Döppefest
24.07.2020 SPF DEL Entrevue mam Joel Biever iwwer FF
27.07.2020 SPF DEL Entrevue mam Guy Bernar
08.08.2020 SPF DEL Fete Rodemack
09.09.2020 SPF DEL Frisange TLFA 2-1
12.09.2020 SPF DEL e-Learning Workshop
15.09.2020 SPF DEL INFS JFA
02.10.2020 SPF DEL Jugendleedersitzung
07.10.2020 SPF DEL Liwwerung neie Printer
10.10.2020 Brandschutzerziehung Personal CIPHA
24.10.2020 *Annuleiert* SPF DEL Pit Brandschutzformatioun
13.11.2020 SPF DEL réception imprimantes
05.12.2020 SPF DEL De Klees'che kënnt an d'Haus