News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Manifestationen

Datum Beschreibung
09.01.2017 Télévie
12.01.2017 SPF DEL Jugendsitzung mat Mondorf
13.01.2017 SPF DEL Generalversammlung Uespelt
16.01.2017 Télévie
19.01.2017 SPF DEL Passation des pouvoirs
20.01.2017 SPF Diplomüberreichung FSPRS
23.01.2017 SPF DEL Kaderversammlung
27.01.2017 SPF DEL Feierläschtertraining (Jugendkommissioun)
28.01.2017 SPF REG AGT
29.01.2017 SPF REG AGT
01.02.2017 Télévie Versammlung
01.02.2017 SPF FAM Höhen und Tiefen
03.02.2017 SPF DEL Jugendleitersitzung
04.02.2017 SPF REG AGT Hohl + Such
05.02.2017 SPF REG AGT Hohl + Such
06.02.2017 SPF FAM FR ABC-Schema
08.02.2017 Télévie Dr Diederich
09.02.2017 SPF REG AGT Widderhuelung
11.02.2017 SPF REG AGT Praxis
12.02.2017 SPF REG AGT Praxis
17.02.2017 SPF REG AGT Test
17.02.2017 SPF DEL Keelenowend Jugend Sud
24.02.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
26.02.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
27.02.2017 SPF DEL Kaderversammlung
03.03.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
04.03.2017 SPF DEL Feierläschertraining CIPHA
05.03.2017 SPF Keeserevisioun
05.03.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
06.03.2017 SPF DEL Télévie Réunioun mat de Veräiner
08.03.2017 SPF ALL Ass Gen Corps
10.03.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
11.03.2017 SPF DEL Generalversammlung CIW
13.03.2017 SPF DEL Ass. Gen. Amicale CIPHA
15.03.2017 SPF FAM FR Kindernotfall
15.03.2017 SPF DEL Réunion op der Gemeng
17.03.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
18.03.2017 SPF Generalversammlung JFA
19.03.2017 SPF DEL Theater Helleng Parking
20.03.2017 SPF Neue Funkmelder mit Einführungslehrgang zur Benutzung
24.03.2017 SPF DEL Generalversammlung Amicale Rodemack
24.03.2017 SPF DEL Televie Kropemann
25.03.2017 SPF REG FGA1
25.03.2017 SPF ALL Ass Gen Amicale
26.03.2017 SPF REG FGA1
28.03.2017 SPF SON Médico
29.03.2017 SPF MON Übungsversammlung
30.03.2017 SPF DEL Televie Déckkäpp
31.03.2017 SPF DEL Televie Makadammen
01.04.2017 SPF DEL Televie BCEE BigBand
01.04.2017 SPF REG FGA1
01.04.2017 ECO Grouss Botz
02.04.2017 SPF DEL Nationale Schwimmmeischterschaft
02.04.2017 SPF REG FGA1
02.04.2017 SPF DEL Televie Marche gourmande
03.04.2017 SPF Kaderversammlung
04.04.2017 SPF MON Chaîne de commandement Theorie
06.04.2017 SPF REG FGA1 Widderhuelung
06.04.2017 Télévie
07.04.2017 SPF REG FGA1 Test
08.04.2017 SPF SON Scampi'sfriess
13.04.2017 Télévie Versammlung
18.04.2017 SPF DEL Helmer ofhuelen
20.04.2017 Comité Télévie
20.04.2017 SPF ALL Télévie Informatiounsversammlung
22.04.2017 Télévie
22.04.2017 SPF ALL Télévie
25.04.2017 SPF MON Chaîne de commandement Praxis
28.04.2017 SPF Generalversammlung FNSP
29.04.2017 SPF DEL Feierläschertraining
06.05.2017 SPF DEL Feirläschertraining CIPHA
06.05.2017 SPF JL Jugendleederdag
09.05.2017 SPF DEL Réunion Autocross
12.05.2017 SPF Regionalkongress
13.05.2017 SPF REG FGA2
13.05.2017 SPF DEL Feierläschertraining
14.05.2017 SPF REG FGA2
16.05.2017 SPF DEL Debriefing Télévie
18.05.2017 SPF REG FGA2 Widderhuelung
18.05.2017 SPF DEL RDV
19.05.2017 SPF REG FGA2 Test
19.05.2017 SPF DEL Jugendleedersitzung
20.05.2017 SPF REG FGA2
20.05.2017 SPF DEL porte Ouverte HaWei
20.05.2017 SPF ALL Nuit des sports
21.05.2017 SPF REG FGA2
22.05.2017 SPF DEL Vorbereitungsversammlung Nationalfeiertag
26.05.2017 SPF MAT Gas-Fritteuse fir Schlassmaart
30.05.2017 Harespelen a Beien
31.05.2017 SPF DEL Begriewnis
01.06.2017 SPF Wespen auf Terrasse
10.06.2017 SPF ALL Opriichten Summerfest
11.06.2017 SPF ALL Summerfest
16.06.2017 SPF DEL Aweiung Baséngen
17.06.2017 SPF DEL Autocross
17.06.2017 SPF Nationaler Jugendwettbewerb
18.06.2017 SPF DEL Autocross
20.06.2017 SPF DEL Nei Awunner
22.06.2017 SPF ALL Rassemblement + Cortège ... Virowend-Feier
22.06.2017 SPF ALL Te Deum
23.06.2017 SPF Summerfest
24.06.2017 SPF ALL Ofriichten Summerfest
29.06.2017 Colloque des Cadres
30.06.2017 SPF MAT APEF Grill, Elektrofritteuse, Frigos
30.06.2017 SPF DEL Jugendleedersitzung
02.07.2017 SPF DEL Summerfest CIPHA
05.07.2017 SPF MAT Falt-Zelt 6*3
08.07.2017 SPF DEL Begriewnis
11.07.2017 SPF DEL Ausbau Kläranlag
12.07.2017 SPF DEL Televie Iessen
19.07.2017 SPF VOR Comité
24.07.2017 SPF DEL Überreichung FireDummy
24.07.2017 SPF DEL Iwwerreechung vum Firedummy
12.08.2017 SPF Fête de la Grillade
29.08.2017 SPF DEL Plans Château d'Aspelt
09.09.2017 SPF REG AGT
10.09.2017 SPF REG AGT
16.09.2017 SPF REG AGT Hohl + Such
17.09.2017 SPF REG AGT Hohl + Such
21.09.2017 SPF REG AGT Widderhuelung
21.09.2017 SPF DEL Ausserordentliche Generalversammlung Jugendpompjeeën
22.09.2017 SPF DEL Jugendleedersitzung
23.09.2017 SPF REG AGT Praxis
23.09.2017 SPF ALL Aalt Gezei
24.09.2017 SPF REG AGT Praxis
28.09.2017 SPF REG AGT Test
01.10.2017 SPF DEL Porte ouverte, FireTrainer
14.10.2017 SPF REG FGA1
14.10.2017 SPF ALL Ausfluch an d'Elsass
15.10.2017 SPF ALL Jounée Commémorative
15.10.2017 SPF REG FGA1
18.10.2017 SPF DEL Begriewnis
20.10.2017 SPF DEL Jugendleedersitzung
21.10.2017 SPF REG FGA1
22.10.2017 SPF REG FGA1
22.10.2017 SPF Regional Schwammmeeschterschaft
26.10.2017 SPF REG FGA1 Widderhuelung
27.10.2017 SPF REG FGA1 Test
10.11.2017 SPF DEL Delegéierteversammlung
11.11.2017 SPF REG FGA2
12.11.2017 SPF REG FGA2
18.11.2017 SPF REG FGA2
19.11.2017 Tiroler Speck
19.11.2017 SPF REG FGA2
23.11.2017 SPF DEL Diplomiwwereechung ASS & FNSP
23.11.2017 SPF REG FGA2 Widderhuelung
24.11.2017 SPF REG FGA2 Test
25.11.2017 SPF Ste Barbe-Feier
02.12.2017 SPF DEL Colloque des Cadres
05.12.2017 SPF DEL de Klees'chen kënnt an d'Haus
18.12.2017 SPF DEL Besprechung Nuit du Sport 2018