News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** Summerfest - An der aktueller Kris an no den Decisiounen vun der Regierung muss eist Fest leider annuléiert gin. ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Manifestationen

Datum Beschreibung
06.01.2020 SPF Del Caisserevisioun
17.01.2020 SPF DEL Jugendleedersitzung
24.01.2020 SPF DEL Ass.gen.SPA + Amicale
30.01.2020 SPF DEL CIW Bilan 2019
31.01.2020 SPF DEL Réunioun mam Joël Biever
04.02.2020 SPF MAT Mixer fir Senioreclub
06.02.2020 SPF DEL Réunioun CUF
07.02.2020 SPF Médico
08.02.2020 SPF DEL Passation de pouvoir à Rodemack
23.02.2020 APF Theater Parking
28.02.2020 APF Theater Parking
01.03.2020 APF Theater Parking
06.03.2020 APF Theater Parking
08.03.2020 SPF MAT Remorque fir de Glenn
08.03.2020 APF Theater Parking
11.03.2020 SPF DEL JugendleederOofschloss Brauerei
28.03.2020 SPF MAT CIPHA COVID Kühlvitrine
01.04.2020 New Event
24.04.2020 SPF Generalversammlung FNSP
25.04.2020 SPF DEL AG Jugend
05.07.2020 CIPHA Döppefest
01.08.2020 SPF DEL Wisefest SPA
08.08.2020 SPF DEL Fete Rodemack
12.09.2020 Brandschutzerziehung Personal CIPHA
26.09.2020 SPF Nationale Cross Rettungsdéngschter
10.10.2020 Brandschutzerziehung Personal CIPHA
28.11.2020 Brandschutzerziehung Personal CIPHA
28.11.2020 SPF DEL Ste Barbe Roudemaacher
29.11.2020 SPF DEL Ste Barbe Hoën/Iewréng
05.12.2020 SPF DEL De Klees'che kënnt an d'Haus