News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
04.01.2023 SPF AKT Materialwartung
11.01.2023 SPF AKT Materialwartung
18.01.2023 SPF AKT Übung
01.02.2023 SPF AKT Übung
22.02.2023 SPF AKT Übung
25.02.2023 SPF AKT Brandschutz Firetrainer CIPHA
08.03.2023 SPF AKT Übung
22.03.2023 SPF AKT Übung
19.04.2023 SPF AKT Übung
22.04.2023 SPF AKT Brandschutz Firetrainer CIPHA
03.05.2023 SPF AKT Übung
17.05.2023 SPF AKT Übung
24.05.2023 SPF AKT Übung
14.06.2023 SPF AKT Übung
28.06.2023 SPF AKT Übung
12.07.2023 SPF AKT Übung
20.09.2023 SPF AKT Übung
04.10.2023 SPF AKT Übung
18.10.2023 SPF AKT Übung
21.10.2023 SPF AKT Journée d'entraînement
08.11.2023 SPF AKT Übung
22.11.2023 SPF AKT Übung
06.12.2023 SPF AKT Übung
20.12.2023 SPF AKT Übung