News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** Dag vun äerer Sëcherheet - 16.11.2019 vun 10:00 bis 17:00 ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
08.01.2020 SPF AKT Übung
22.01.2020 SPF AKT Übung
05.02.2020 SPF AKT Übung
26.02.2020 SPF AKT Übung
22.04.2020 SPF AKT Übung
06.05.2020 SPF AKT Übung
20.05.2020 SPF AKT Übung matt SPA
10.06.2020 SPF AKT Übung
24.06.2020 SPF AKT Übung
08.07.2020 SPF AKT Übung
16.09.2020 SPF AKT Übung
30.09.2020 SPF AKT Übung matt SPA
14.10.2020 SPF AKT Übung
27.10.2020 SPF AKT Übung matt SPA
31.10.2020 SPF AKT Journée d'entraînement
11.11.2020 SPF AKT Übung
25.11.2020 SPF AKT Übung
09.12.2020 SPF AKT Mannschaftsversammlung