News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
03.01.2024 SPF AKT Materialwartung
10.01.2024 SPF AKT Übung
17.01.2024 SPF AKT Materialwartung
24.01.2024 SPF AKT Übung
31.01.2024 SPF AKT Materialwartung
07.02.2024 SPF AKT Übung
14.02.2024 SPF AKT Materialwartung
21.02.2024 SPF AKT Materialwartung
28.02.2024 SPF AKT Übung
06.03.2024 SPF AKT Materialwartung
13.03.2024 SPF AKT Übung
20.03.2024 SPF AKT Materialwartung
27.03.2024 SPF AKT Übung
03.04.2024 SPF AKT Materialwartung
10.04.2024 SPF AKT Materialwartung
17.04.2024 SPF AKT Materialwartung
18.04.2024 SPF AKT Feierläscherkontroll, Resp. MADA
24.04.2024 SPF AKT Übung
01.05.2024 SPF AKT Materialwartung
07.05.2024 SPF AKT Übung
14.05.2024 SPF AKT Materialwartung
21.05.2024 SPF AKT Übung
28.05.2024 SPF AKT Materialwartung
04.06.2024 SPF AKT Übung
11.06.2024 SPF AKT Materialwartung
17.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.1
18.06.2024 SPF AKT Übung
18.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.1
19.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.1
20.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.1
24.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.2
25.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.2
25.06.2024 SPF AKT Materialwartung
26.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.2
27.06.2024 SPF AKT - Lehrgang COM II.2
02.07.2024 SPF AKT Übung
09.07.2024 SPF AKT Materialwartung
16.07.2024 SPF AKT Übung
23.07.2024 SPF AKT Materialwartung
30.07.2024 SPF AKT Materialwartung
06.08.2024 SPF AKT Materialwartung
13.08.2024 SPF AKT Materialwartung
20.08.2024 SPF AKT Materialwartung
27.08.2024 SPF AKT Materialwartung
03.09.2024 SPF AKT Materialwartung
10.09.2024 SPF AKT Übung
17.09.2024 SPF AKT Materialwartung
24.09.2024 SPF AKT Übung
01.10.2024 SPF AKT Materialwartung
08.10.2024 SPF AKT Übung
16.10.2024 SPF AKT Materialwartung
19.10.2024 SPF AKT Journée d'entrainement
23.10.2024 SPF AKT Übung
30.10.2024 SPF AKT Materialwartung
06.11.2024 SPF AKT Übung
13.11.2024 SPF AKT Materialwartung
20.11.2024 SPF AKT Übung
27.11.2024 SPF AKT Materialwartung
04.12.2024 SPF AKT Mannschaftsversammlung
11.12.2024 SPF AKT Materialwartung
18.12.2024 SPF AKT Übung