News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
03.01.2018 SPF AKT Liftschacht auspompelen
10.01.2018 SPF AKT Übung
24.01.2018 SPF AKT Übung
07.02.2018 SPF AKT Übung
21.02.2018 SPF AKT Übung
07.03.2018 SPF AKT Übung
21.03.2018 SPF AKT Übung
18.04.2018 SPF AKT Übung
20.04.2018 SPF AKT Harespelen
09.05.2018 SPF AKT CO-Vergëftung
09.05.2018 SPF AKT Übung
16.05.2018 SPF AKT Visite an der Drockkabinn am CHEM
30.05.2018 SPF AKT Übung
02.06.2018 SPF AKT Autocross
03.06.2018 SPF AKT Autocross
05.06.2018 SPF AKT Gemeinschaftsübung mat Uespelt
06.06.2018 SPF AKT Virberedung Summerfest
08.06.2018 SPF AKT Harespelen
13.06.2018 SPF AKT Übung
14.06.2018 SPF AKT Harespelen Blummebak
20.06.2018 SPF AKT Harespelen
20.06.2018 SPF AKT Harespelen
25.06.2018 SPF AKT Harespelen
27.06.2018 SPF AKT Übung
07.07.2018 SPF AKT Fireflash
11.07.2018 SPF AKT Übung
12.07.2018 SPF AKT Harespelen bei Wengler
16.07.2018 SPF AKT Harespelen
18.07.2018 SPF AKT Harespelen
24.07.2018 SPF AKT Harespelen
27.07.2018 SPF AKT Harespelen
22.08.2018 SPF AKT Harespelen
02.09.2018 SPF AKT RAGTAL
12.09.2018 SPF AKT Harespelen
19.09.2018 SPF AKT Übung CIPHA
26.09.2018 SPF AKT Harespelen
03.10.2018 SPF AKT Übung
17.10.2018 SPF AKT Übung
27.10.2018 SPF AKT Spineboard Jerry Ast
27.10.2018 SPF AKT Journée d'entrainement
07.11.2018 SPF AKT Übung
21.11.2018 SPF AKT Übung
05.12.2018 SPF AKT Übung ?
19.12.2018 SPF AKT Mannschaftsversammlung