News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
03.01.2018 SPF AKT Liftschacht auspompelen
10.01.2018 SPF AKT Übung
24.01.2018 SPF AKT Übung
07.02.2018 SPF AKT Übung
21.02.2018 SPF AKT Übung
07.03.2018 SPF AKT Übung
21.03.2018 SPF AKT Übung
18.04.2018 SPF AKT Übung
02.05.2018 SPF AKT Übung
16.05.2018 SPF AKT Übung
30.05.2018 SPF AKT Übung
06.06.2018 SPF AKT Virberedung Summerfest
13.06.2018 SPF AKT Übung
27.06.2018 SPF AKT Übung
07.07.2018 SPF AKT Fireflash
11.07.2018 SPF AKT Übung
16.09.2018 SPF AKT Stockcar
19.09.2018 SPF AKT Übung
03.10.2018 SPF AKT Übung
17.10.2018 SPF AKT Übung
27.10.2018 SPF AKT Journée d'entrainement
07.11.2018 SPF AKT Übung
21.11.2018 SPF AKT Übung
05.12.2018 SPF AKT Übung ?
19.12.2018 SPF AKT Mannschaftsversammlung