News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen Jugendwehr

Datum Beschreibung
12.01.2023 SPF JW Versammlung Camp Virbereedung
14.01.2023 SPF JW 1. Hilfelehrgang
21.01.2023 SPF JW Übung
28.01.2023 SPF JW Wantermarsch
03.02.2023 SPF JW Jugendleedersitzung
25.02.2023 SPF JW Übung
03.03.2023 SPF JW Jugendleederfriess mat Keelen
04.03.2023 SPF JW Übung
11.03.2023 SPF JW Übung
18.03.2023 SPF JW Schlittschongfueren
25.03.2023 SPF JW Übung
25.03.2023 SPF JW Regionaler Wissenstest
22.04.2023 SPF JW Übung
29.04.2023 SPF JW Übung
06.05.2023 SPF JW Übung
13.05.2023 SPF JW Übung
20.05.2023 SPF JW Übung
17.06.2023 SPF JW Übung
24.06.2023 SPF JW Übung
01.07.2023 SPF JW Schwammmeeschterschaft
01.07.2023 SPF JW Übung
08.07.2023 SPF JW Übung
28.08.2023 SPF JW Jugendcamp
28.08.2023 SPF JW Jugendcamp
29.08.2023 SPF JW Jugendcamp
30.08.2023 SPF JW Jugendcamp
31.08.2023 SPF JW Jugendcamp
01.09.2023 SPF JW Jugendcamp
02.09.2023 SPF JW Jugendcamp
23.09.2023 SPF JW Übung
30.09.2023 SPF JW Übung
07.10.2023 SPF JW Übung
14.10.2023 SPF JW Übung
11.11.2023 SPF JW Übung
18.11.2023 SPF JW Übung
18.11.2023 SPF JW Regionaler Wissenstest
30.11.2023 SPF JW Jugendleedersëtzung
02.12.2023 SPF JW Übung
09.12.2023 SPF JW Manschaftsversammlung Jugend
16.12.2023 SPF JW Übung
23.12.2023 SPF JW Übung
28.12.2023 SPF JW Médico Site Mobil
30.12.2023 SPF JW Übung