News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Vorstandssitzungen

Datum Beschreibung
31.01.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
06.03.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
03.04.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
08.05.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
29.05.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
26.06.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
24.07.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
25.09.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
30.10.2024 SPF VOR Vorstandssitzung
27.11.2024 SPF VOR Vorstandssitzung