News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** Dag vun äerer Sëcherheet - 16.11.2019 vun 10:00 bis 17:00 ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Vorstandssitzungen

Datum Beschreibung
29.01.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
26.02.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
29.04.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
27.05.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
24.06.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
30.09.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
28.10.2020 SPF VOR Vorstandsitzung
25.11.2020 SPF VOR Vorstandsitzung