News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Vorstandssitzungen

Datum Beschreibung
01.02.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
01.03.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
29.03.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
05.05.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
31.05.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
26.07.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
27.09.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
25.10.2023 SPF VOR Vorstandssitzung
29.11.2023 SPF VOR Vorstandssitzung