News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Vorstandssitzungen

Datum Beschreibung
18.01.2017 SPF Vorstandssitzung
01.03.2017 SPF Vorstandssitzung
12.04.2017 SPF Vorstandssitzung
24.05.2017 SPF Vorstandssitzung
19.07.2017 SPF Vorstandssitzung
13.09.2017 SPF Vorstandssitzung
11.10.2017 SPF Vorstandssitzung
15.11.2017 SPF Vorstandssitzung